Leder. Ja takk – både håndverk og digitale verktøy i grunnopplæringen

  • Liv Merete Nielsen
  • Janne Beate Reitan
Emneord (Nøkkelord): Ludvigsen-utvalget, håndverk, digitale verktøy

Sammendrag

Ludvigsen-utvalget, som har som formål å vurdere grunnopplæringens fag i grunnskolen og fellesfagene i videregående opplæring opp mot krav til kompetanse i et framtidig samfunns- og arbeidsliv i Norge (Kunnskapsdepartementet, udatert), har publisert en del-innstilling med tittelen Elevenes læring i fremtidens skole. Et kunnskapsgrunnlag (NOU 2014:7, 2014). Der skriver de at «At faget skal bidra til personlig utvikling og samtidig styrke mulighetene til å delta i et demokratisk samfunn, kan ses på som et ønske om å ivareta både en individrettet og en samfunnsorientert opplæring. Bredden i faget kan begrense muligheten for å kunne gå i dybden i enkeltemner» (s. 89). Dette vil være en viktig utfordring for fagmiljøet i nærmeste framtid. Utvalget skal levere en hovedinnstilling innen 15. juni 2015.

Praktisk arbeid med materialer må ikke skyves ut av grunnskolen. Krev heller at kvalifiserte lærere blir ansatt på de lave trinnene. Det kan gi håndverksfagene et løft, stimulere elever til senere å velge yrkesfag og hindre frafall på de yrkesfaglige utdanningsprogrammene.  Vi trenger dyktige håndverkere også i framtiden, og god undervisning i Kunst og håndverk i grunn­skolen vil kunne gi et viktig grunnlag for både framtidige håndverkere og brukere av gode håndverkere.

Publisert
2014-12-31
Hvordan referere
Nielsen, L. M., & Reitan, J. B. (2014). Leder. Ja takk – både håndverk og digitale verktøy i grunnopplæringen. FormAkademisk - forskningstidsskrift for design og designdidaktikk, 7(5). https://doi.org/10.7577/formakademisk.1266
Seksjon
Redaksjonelt