http://dx.doi.org/10.7577/formakademisk.1412

Forskningsbasert kunst- og håndverksundervisning

Torunn Paulsen Dagsland
Omslagsbilde

Sammendrag

Artikkelen setter søkelyset på hvordan klasseromforskning fra grunnskolen kan implementeres i, påvirke, endre og innta undervisningen i faget kunst og håndverk på grunnskolelærer­utdanningen og praksisen i grunnskolen. I artikkelen presenteres og drøftes noen utvalgte forskningsresultater fra et prosjekt i faget kunst og håndverk der elever på ungdoms­skole­trinnet er i dialog med kunst. Forskningsresultatene, som er basert på et elevperspektiv, utfordrer til en nyorientering når det gjelder ungdoms møte med kunstverk i skolen i retning av et mer ungdomskulturelt innhold og relasjonelle kunstmøter som er narrative, tolknings­orienterte, dialogiske, opplevelsesorienterte og flerstemmige. Artikkelen viser også hvordan disse forskni­ngs­­resultatene er blitt en viktig del av undervisningen i fagdidaktikk, kunst­historie og praktisk estetisk arbeid i grunnskolelærerutdanningen.

Emneord (Nøkkelord)

research-based teaching, research and professional practice, dialogue with art, pupil perspective

Fulltekst:

PDF


Copyright (c) 1970

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.