Forskningsbasert kunst- og håndverksundervisning

  • Torunn Paulsen Dagsland
Emneord (Nøkkelord): research-based teaching, research and professional practice, dialogue with art, pupil perspective

Sammendrag

Artikkelen setter søkelyset på hvordan klasseromforskning fra grunnskolen kan implementeres i, påvirke, endre og innta undervisningen i faget kunst og håndverk på grunnskolelærer­utdanningen og praksisen i grunnskolen. I artikkelen presenteres og drøftes noen utvalgte forskningsresultater fra et prosjekt i faget kunst og håndverk der elever på ungdoms­skole­trinnet er i dialog med kunst. Forskningsresultatene, som er basert på et elevperspektiv, utfordrer til en nyorientering når det gjelder ungdoms møte med kunstverk i skolen i retning av et mer ungdomskulturelt innhold og relasjonelle kunstmøter som er narrative, tolknings­orienterte, dialogiske, opplevelsesorienterte og flerstemmige. Artikkelen viser også hvordan disse forskni­ngs­­resultatene er blitt en viktig del av undervisningen i fagdidaktikk, kunst­historie og praktisk estetisk arbeid i grunnskolelærerutdanningen.

Publisert
2015-10-30
Hvordan referere
Dagsland, T. P. (2015). Forskningsbasert kunst- og håndverksundervisning. FormAkademisk - forskningstidsskrift for design og designdidaktikk, 8(2). https://doi.org/10.7577/formakademisk.1412
Seksjon
Artikler