Leder. Designutdanning i framtidas skole i Norge

  • Janne Beate Reitan Ansvarlig redaktør FORMakademisk
Emneord (Nøkkelord): Ludvigsen-utvalget, kunst og design, designutdanning

Sammendrag

I tillegg til fokus på designforskning, er designutdanning fra barnehage til doktorgrad et hovedfokus for FORMakademisk. Vi ser på utdanning av brukere, innkjøpere og beslutnings­takere i forhold til design som like viktig som utdanning av profesjonelle designere. Det hjelper ikke at det blir laget god design hvis den ikke blir kjøpt inn og tatt i bruk. Hva folk flest lærer i grunnopplæringa er derfor viktig, og her er læreplanene et fundament.

Institutt for estetiske fag ved Høgskolen i Oslo og Akershus, i samarbeid interesse­organisasjonen Kunst og design i skolen, arrangerte denne våren et debattmøte om Kunst og håndverk i framtidas skole. Hovedinnleder var Sven Ludvigsen, professor i pedagogikk ved Universitetet i Oslo og leder av utvalget som har utredet grunnopplæringens fag opp mot krav til kompetanse i et framtidig samfunns- og arbeidsliv. I tillegg innledet Eivind Moe på vegne av Kunst og design i skolen og Liv Merete Nielsen på vegne av bachelor- og master­utdanningen for faglærerutdanning i formgiving, kunst og design ved Institutt for estetiske fag, Høgskolen i Oslo og Akershus.

FORMakademisk ser med spenning fram til de nye læreplanene som skal utvikles for framtidens grunnopplæring. Når det gjelder faget Kunst og håndverk, må det innebære en plan som legger til rette for vide oppgaver som fører til dybdelæring og at kompetanse om bærekraft utvikles ved å jobbe kreativt med verktøy i materialer. Kompetanse innen design må være allmenn­dannende når det gjelder å forberede elevene som brukere, fremtidige beslutningstakere og innkjøpere av design og samtidig gi den grunnleggende kompetansen for de som velger et designrelatert yrke i framtida.

Issue cover photo: Design by David Salafia

Publisert
2015-10-26
Hvordan referere
Reitan, J. B. (2015). Leder. Designutdanning i framtidas skole i Norge. FormAkademisk - forskningstidsskrift for design og designdidaktikk, 8(2). https://doi.org/10.7577/formakademisk.1511
Seksjon
Redaksjonelt