http://dx.doi.org/10.7577/formakademisk.1512

Bokanmeldelse: Om kunsten å formidle kunst!

Thurid Vold
Omslagsbilde

Sammendrag

I tre aktuelle bøker skriver forfattere fra pedagogikkens første-divisjon om kunstformidling: Formidling av kunst til barn og unge av Arne Marius Samuelsen, Dialogbasert Undervisning. Kunstmuseet som læringsrom av Olga Dysthe, Nana Bernhardt, Line Enskjønn, og Kunsten å formidle av Alfred Oftedal Telhaug. Anmelderen skriver at alle tre bøkene er gode bidrag til litteraturen om kunstformidling og er unnværlige for alle som underviser barn og unge i skole og museer. Bøkene bør ha en selvsagt plass på litteraturlisten for faglærerstudenter i kunst og håndverk,  almenlærer- og førskolelærer­studenter og museumspedagoger. 

Emneord (Nøkkelord)

kunstformidling

Fulltekst:

PDF


Copyright (c) 2015

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.