Bokanmeldelse: Om kunsten å formidle kunst!

  • Thurid Vold Høgskolelektor, HiO EST
Emneord (Nøkkelord): kunstformidling

Sammendrag

I tre aktuelle bøker skriver forfattere fra pedagogikkens første-divisjon om kunstformidling: Formidling av kunst til barn og unge av Arne Marius Samuelsen, Dialogbasert Undervisning. Kunstmuseet som læringsrom av Olga Dysthe, Nana Bernhardt, Line Enskjønn, og Kunsten å formidle av Alfred Oftedal Telhaug. Anmelderen skriver at alle tre bøkene er gode bidrag til litteraturen om kunstformidling og er unnværlige for alle som underviser barn og unge i skole og museer. Bøkene bør ha en selvsagt plass på litteraturlisten for faglærerstudenter i kunst og håndverk,  almenlærer- og førskolelærer­studenter og museumspedagoger. 

Publisert
2015-10-27
Hvordan referere
Vold, T. (2015). Bokanmeldelse: Om kunsten å formidle kunst!. FormAkademisk - forskningstidsskrift for design og designdidaktikk, 8(2). https://doi.org/10.7577/formakademisk.1512
Seksjon
Bokanmeldelser