Tegning og fagspråk – et kritisk blikk på lærebøker i tegning som benyttes i faglærerutdanning

  • Clara Christina Myhr Stavnås
  • Liv Merete Nielsen
Emneord (Nøkkelord): tegning, lærebøker, fagterminologi, uttrykk, kontur, linje

Sammendrag

Studier av bøker på studentenes pensumlister er en indikator på studiets profil og i hvilken grad studiet er forskningsbasert. I denne artikkelen har vi fokus på lærebøker i tegning for faglærerstudenter i formgiving, kunst og håndverk. Denne artikkelen har fokus på en analyse av de lærebøkene som ble benyttet ved grunnstudiet i faglærerutdanningen i Oslo studieåret 2014/2015 og hvordan kontur og linje blir omtalt og knyttet til uttrykk i bøkene (Stavnås, 2015). De fleste av disse er oversatte lærebøker med førstegangsutgivelser i tidsrommet 1983–1988. Bare én av bøkene, Billedrom av Per Rauset (1989), er skrevet av en norsk forfatter. Lærere ved faglærer­utdanningene i Oslo, Notodden og Volda, oppgir at de benytter egne kompendier som ikke er utgitt på forlag. Mot slutten av artikkelen drøftes hva som kan ligge til grunn for at det ikke er utviklet flere norske offentlig tilgjengelige læremidler i tegning som holder høgskolenivå.

Forfatterbiografier

Clara Christina Myhr Stavnås
Lektor
Høgskolen i Oslo og Akershus, Fakultet for teknologi, kunst og design, Institutt for estetiske fag
Liv Merete Nielsen

Professor

Høgskolen i Oslo og Akershus, Fakultet for teknologi, kunst og design, Institutt for estetiske fag

Publisert
2015-12-31
Hvordan referere
Stavnås, C. C. M., & Nielsen, L. M. (2015). Tegning og fagspråk – et kritisk blikk på lærebøker i tegning som benyttes i faglærerutdanning. FormAkademisk - forskningstidsskrift for design og designdidaktikk, 8(3). https://doi.org/10.7577/formakademisk.1561
Seksjon
Artikler