http://dx.doi.org/10.7577/formakademisk.1825

Bærekraftig utvikling gjennom skapende praksis

Eva Lutnæs, Nina Fallingen
Omslagsbilde

Sammendrag

Faget Kunst og håndverk er grunnskolens linse til gjenstandenes, byggenes og bildenes verden; det allmenndannende faget innen visuell og materiell kultur. Faget rommer praktisk problemløsning, estetiske erfaringer, nærhet til materialer og et vurderende blikk. Kunst- og håndverkslærererne står i verkstedet med materialene i hendene og har mulighet til å sette små dagligdagse handlinger og meninger inn i en større sammenheng og utfordre elever til å ta ansvar for det de gjør og det de kanskje velger å ignorere. Artikkelen søker å forsterke fagets samfunnsmandat gjennom å peke på hvilket potensial det har til å fremme økoliteracy og kimer til å bebo denne verden bedre gjennom fire innganger: estetisk erfaring, innovasjon, praktisk arbeid og kritisk refleksjon. 

Emneord (Nøkkelord)

økoliteracy, kunst og håndverk, estetisk erfaring, innovasjon, praktisk arbeid, kritisk refleksjon.

Fulltekst:

PDF


Copyright (c) 2017

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.