Bokanmeldelse: Kritisk diskursanalyse

  • Petter Næss NMBU
Emneord (Nøkkelord): kritisk diskursanalyse, bokanmeldelse,

Sammendrag

Det er ikke skrevet særlig mange bøker av nordiske forfattere om diskursanalyse, trass i den store interessen for diskursperspektiver og diskursteoretiske begreper blant forskere og studenter i samfunnsfagene. Sosiologen Joar Skredes bok Kritisk diskursanalyse (Cappelen Damm Akademisk, 2017) er et av de få nyere bidragene. Boka tar for seg en spesiell retning innenfor det diskursanalytiske landskapet. Som bokas tittel signaliserer, dreier det seg om såkalt kritisk diskursanalyse.

Publisert
2017-10-16
Hvordan referere
Næss, P. (2017). Bokanmeldelse: Kritisk diskursanalyse. FormAkademisk - forskningstidsskrift for design og designdidaktikk, 10(3). https://doi.org/10.7577/formakademisk.2300
Seksjon
Bokanmeldelser