http://dx.doi.org/10.7577/formakademisk.2300

Bokanmeldelse: Kritisk diskursanalyse

Petter Næss
Omslagsbilde

Sammendrag

Det er ikke skrevet særlig mange bøker av nordiske forfattere om diskursanalyse, trass i den store interessen for diskursperspektiver og diskursteoretiske begreper blant forskere og studenter i samfunnsfagene. Sosiologen Joar Skredes bok Kritisk diskursanalyse (Cappelen Damm Akademisk, 2017) er et av de få nyere bidragene. Boka tar for seg en spesiell retning innenfor det diskursanalytiske landskapet. Som bokas tittel signaliserer, dreier det seg om såkalt kritisk diskursanalyse.

Emneord (Nøkkelord)

kritisk diskursanalyse; bokanmeldelse;

Fulltekst:

PDF


Copyright (c) 2017 Petter Næss

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.