Eksperimentelle utforskinger av materialer og materialitet i transmaterielle landskaper

  • Ann-Hege Lorvik Waterhouse Institutt for estetiske fag, Universitetet i Sørøst-Norge, USN
  • Lovise Søyland Institutt for estetiske fag, Universitetet i Sørøst-Norge, USN
  • Kari Carlsen Institutt for estetiske fag, Universitetet i Sørøst-Norge, USN

Sammendrag

Artikkelen bygger på et forskningsprosjekt forankret i en formingsfaglig undervisningskontekst i barnehagelærerutdanninga. Gjennom en A/r/tografisk tilnærming undersøkes det hva som skjer når det åpnes for eksperimentelle, rhizomatiske og uforutsette prosesser som transformerer fysiske og digitale materialer og fenomener i skapende handlinger. Rammeplan for barnehagen fra 2017 forutsetter en fornyet digital praksis i barnehagen og i barnehagelærerutdanninga. Gjennom koblinger av materialer og digitale transformasjoner oppstår nye materielle uttrykk, og nye handlingsmuligheter i skapende prosesser produseres. I artikkelen vises det videre til hvordan skapende prosesser i et kollektivt læringsmiljø kan akkumulere mer kunnskap gjennom delt kunnskap ut fra en rhizomatisk forståelse av kunnskapsprosesser.

Forfatterbiografier

Ann-Hege Lorvik Waterhouse, Institutt for estetiske fag, Universitetet i Sørøst-Norge, USN

Phd - stipendiat

Lovise Søyland, Institutt for estetiske fag, Universitetet i Sørøst-Norge, USN

Phd - stipendiat

Kari Carlsen, Institutt for estetiske fag, Universitetet i Sørøst-Norge, USN

Førsteamanuensis

Publisert
2019-05-08
Hvordan referere
Waterhouse, A.-H. L., Søyland, L., & Carlsen, K. (2019). Eksperimentelle utforskinger av materialer og materialitet i transmaterielle landskaper. FormAkademisk - forskningstidsskrift for design og designdidaktikk, 12(1). https://doi.org/10.7577/formakademisk.2648
Seksjon
Artikler