Tegneundervisning og (poly)tekniske idealer

Europeisk utvikling i norske forhold

  • Mathilde Sprovin

Sammendrag

Tegneskolen i Christiania ble opprettet i 1818. I undervisningen stod tegneopplæring sentralt. Fra oppstarten i 1818 var dette etter modell fra de europeiske kunstakademiene. Dette endret seg mot slutten av 1800-tallet, i takt med den teknologiske utviklingen i Europa som satte nye krav til tegnefaget. Idealene ble hentet fra École Polytechnique i Paris.

Publisert
2018-10-08
Hvordan referere
Sprovin, M. (2018). Tegneundervisning og (poly)tekniske idealer. FormAkademisk - forskningstidsskrift for design og designdidaktikk, 11(3). https://doi.org/10.7577/formakademisk.2944