Samskaping til glede og besvær

Fenomenet Il Tempo Gigante, fra en tegning til en berg- og dalbane, via norgeshistoriens mest sette film

  • Monika Hestad Brand Valley/ Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, Institutt for design
  • Steinar Killi Oslo School of Architecture and Design

Sammendrag

Samskaping er ikke et nytt fenomen, men utfordringer rundt eierskapet virker å tilspisses. Hvordan kan forskjellige samskapingsprosesser vurderes utfra et designfaglig perspektiv? Bakteppet er rettsakene rundt et av de mest kjente artefaktene i Norge: Il Tempo Gigante, først brukt i filmen Flåklypa Grand Prix, siden i mange flere sammenhenger før Hunderfossen Familiepark introduserte berg- og dalbanen Il Tempo Extra Gigante. Artikkelen presenterer forslag til hvordan en samskapingsprosess kan vurderes, gjennom fire linser; opprinnelse, prosess, gjenkjennelse og eierskap.

 

Forfatterbiografi

Monika Hestad, Brand Valley/ Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, Institutt for design

Sivilindustridesigner, PhD

Publisert
2020-04-07
Hvordan referere
Hestad, M., & Killi, S. (2020). Samskaping til glede og besvær . FormAkademisk - forskningstidsskrift for design og designdidaktikk, 13(1). https://doi.org/10.7577/formakademisk.2959
Seksjon
Artikler