Hvor var det det butta, hvor er det blitt av alle gutta?

Kunst og håndverk i et kjønns- og likestillingsperspektiv

  • Ingvard Bråten Høgskulen på Vestlandet
  • Jorunn Spord Borgen Norges idretthøgskole og Høgskulen på Vestlandet

Sammendrag

I denne artikkelen søker vi svar på hvilke kjønns- og likestillingsrelaterte utfordringer kunst og håndverk står overfor i dag. Vi ser på faget, lærerne og elevene som historiske aktører, som på ulike måter kan bidra til å vedlikeholde eller endre kjente historiske trekk ved faget. Dette gjør vi i lys av sosiologen Pierre Bourdieu, som påpeker at skolen som samfunnsinstitusjon gjerne reproduserer historiske oppfatninger og inndelinger i samfunnet. Ved hjelp av den didaktiske trekant som analyseverktøy undersøker vi hvordan læreplaner, institusjonelle praksiser og debatter har preget faget fram mot i dag. Gjennom artikkelen reiser vi en del spørsmål og peker på kunnskapsbehov i faget.

Publisert
2019-09-23
Hvordan referere
Bråten, I., & Borgen, J. S. (2019). Hvor var det det butta, hvor er det blitt av alle gutta?. FormAkademisk - forskningstidsskrift for design og designdidaktikk, 12(1). https://doi.org/10.7577/formakademisk.3239
Seksjon
Artikler