http://dx.doi.org/10.7577/formakademisk.502

Forskningsbaserad lärarfortbildning i slöjd – hur möta lärarnas behov av inspiration till undervisningsinnehåll?

Juha Hartvik, Mia Porko-Hudd
Omslagsbilde

Sammendrag

I denna artikel diskuteras förutsättningar för och upplägg av lärarfortbildning i slöjd i ett finländskt utbildningsperspektiv. Inledningsvis fokuseras utgångspunkterna för slöjdunder­visande klass- och ämneslärares behov av fortbildning. Vidare resoneras kring tillvara­tagandet av lärarnas egna undervisningsrelaterade erfarenheter och utnyttjandet av dem som en kollektiv tillgång i fortbildningssammanhang. I artikeln diskuteras även hur den forskningsbaserade lärarutbildningen kan möta den slöjdundervisande lärarens behov av ”tips och idéer” för slöjdundervisningen.

Emneord (Nøkkelord)

slöjdpedagogik, textilslöjd, teknisk slöjd, lärarfortbildning

Fulltekst:

PDF


Copyright (c) 1970 Juha Hartvik, Mia Porko-Hudd

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.