Forskningsbaserad lärarfortbildning i slöjd – hur möta lärarnas behov av inspiration till undervisningsinnehåll?

  • Juha Hartvik
  • Mia Porko-Hudd Associate professor, PhD Åbo Akademi, Vasa
Emneord (Nøkkelord): slöjdpedagogik, textilslöjd, teknisk slöjd, lärarfortbildning

Sammendrag

I denna artikel diskuteras förutsättningar för och upplägg av lärarfortbildning i slöjd i ett finländskt utbildningsperspektiv. Inledningsvis fokuseras utgångspunkterna för slöjdunder­visande klass- och ämneslärares behov av fortbildning. Vidare resoneras kring tillvara­tagandet av lärarnas egna undervisningsrelaterade erfarenheter och utnyttjandet av dem som en kollektiv tillgång i fortbildningssammanhang. I artikeln diskuteras även hur den forskningsbaserade lärarutbildningen kan möta den slöjdundervisande lärarens behov av ”tips och idéer” för slöjdundervisningen.

Forfatterbiografi

Mia Porko-Hudd, Associate professor, PhD Åbo Akademi, Vasa
Associate professor, PhD
Åbo Akademi, Vasa
Publisert
2013-01-07
Hvordan referere
Hartvik, J., & Porko-Hudd, M. (2013). Forskningsbaserad lärarfortbildning i slöjd – hur möta lärarnas behov av inspiration till undervisningsinnehåll?. FormAkademisk - forskningstidsskrift for design og designdidaktikk, 5(2). https://doi.org/10.7577/formakademisk.502