Bokanmeldelse: Planetveien 12: Arne Korsmo og Grete Prytz Kittelsens hus. Et viktig bidrag til en betydningsfull boligs biografi

  • Astrid Skjerven
Emneord (Nøkkelord): Korsmo, Arne, Kittelsen, Grete Prytz, Planetveien 12, Oslo, Transformasjon, Kulturminner

Sammendrag

Boken tar for seg et av etterkrigsmodernismens hovedverk som allkunstverk og bolig. Forfatteren behandler husets idégrunnlag, planlegning og konstruksjon, samarbeidspartnere og hvilke endringer som er blitt foretatt gjennom tiden. Spesielt det siste er av høy relevans i forbindelse med vår egen tids praktisering av og diskusjoner omkring gjenbruk og transformasjon av våre kulturminner. Den inneholder også biografi og omtale av hans øvrige virksomhet, samt forfatterens tolkning av Planetveien. Blant det som savnes er en utdypende behandling av husets betydning som internasjonal møteplass og en mer analytisk gjennomgang av forholdet til samarbeidspartnerne, spesielt Grete Prytz Kittelsen. Og ikke minst kunne problematikken knyttet til bruk versus bevaring vært viet større oppmerksomhet. Alt i alt er dette en sjeldent god, engasjerende og viktig utgivelse. Snarere enn noen uttømmende fremstilling er boken en appetittvekker til det som ble skapt i forbindelse med Planetveien, og til det sentrale temaet transformasjon.

Publisert
2013-01-06
Hvordan referere
Skjerven, A. (2013). Bokanmeldelse: Planetveien 12: Arne Korsmo og Grete Prytz Kittelsens hus. Et viktig bidrag til en betydningsfull boligs biografi. FormAkademisk - forskningstidsskrift for design og designdidaktikk, 5(2). https://doi.org/10.7577/formakademisk.504