http://dx.doi.org/10.7577/formakademisk.508

Bokanmeldelse: Den kvinnelige industriskole sett innenfra

Tone Rasch
Omslagsbilde

Sammendrag

Boka 'Fra skyggetanter til yrkeskvinner', skrevet av førstelektor Kirsten Røvig Håberg, kom ut i 2012. Den handler om Den kvinnelige industriskole, forløperen til Institutt for estetiske fag ved Høgskolen i Oslo og Akershus, i perioden 1875 til 1950. Her fikk kvinner utdannelse i håndarbeid og tekstilfag, og de typiske kvinnelige fagene gjorde det mulig for kvinner å gå ut i et ellers mannsdominert yrkesliv. I tillegg til å fortelle historier om elever og ansatte ved skolen, gir også boka en mer generell kulturhistorisk fremstilling fra denne perioden med vekt på mote og tekstilhistorie. Bokanmeldelsen tar for seg forbindelsene mellom tekstilfag og kvinnehistorie i tillegg til å reflektere rundt betydningen av bokas grafiske form.

Emneord (Nøkkelord)

design, kjønn, mote. profesjoner, tekstiler

Fulltekst:

PDF


Copyright (c) 1970 Tone Rasch

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.