http://dx.doi.org/10.7577/formakademisk.532

Flid, nytte og kvalitet - danningsideal ved Den Kvinnelege Industriskule frå 1875 til 1960

Randi Veiteberg Kvellestad
Omslagsbilde

Sammendrag

Denne artikkelen tek utgangspunkt i jubileumsutstillinga Ferdighet, form fortelling ved Avdeling for estetiske fag, Høgskolen i Oslo. Utdanningsinstitusjonen feira 135-års jubileum i 2010 med ma. ei utstilling av studentarbeid frå ulike epokar. Første del av artikkelen presenterer utstillinga. Deretter går eg inn i institusjonen sin første periode frå 1875 til 1960 og ser på danningsideal som etablerte seg i dette tidsrommet. Ideala er knytt til flid, nytte og kvalitet. Danningsideala er identifiserte ma. av Jorunn Spord-Borgen og Karen Brænne. Danningsideala møter vi igjen i vår tid. Artikkelen avsluttar med drøfting av danningsideala der eg trekkjer inn fleire teoretikarar som har fokus på fagdidaktikk og danning.

Emneord (Nøkkelord)

danningsideal, utdanning, handverk, kunst, flid, nytte, kvalitet, meistring

Fulltekst:

PDF


Copyright (c) 2013 Randi Veiteberg Kvellestad

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.