Designdialoger

  • Janne Beate Reitan Førsteamanuensis, dr.ing., Høgskolen i Oslo
  • Liv Merete Nielsen Høgskolen i Oslo

Sammendrag

Dette nummeret av FORMakademisk tar utgangspunkt i en workshop på Høgskolen i Oslo i november 2008 som ble arrangert av forskernettverket DesignDialog. Forsker­nettverket samler forskende praktikere innen design, arkitektur, kunst og designdidaktikk. Da dette nettverket ble startet på begynnelsen av 2000-tallet var det blant annet med visjoner om å fremme forskning som kunne bidra til å tette gapet mellom intensjoner om en god dialog om design på ulike områder i samfunnet og den operasjonaliserte praksis. Nettverket har ulike inn­fallsvinkler til designdialoger: innen bedrifter og miljø, innen utdanning og offentlige dialoger om design.

Publisert
2009-08-31
Hvordan referere
Reitan, J. B., & Nielsen, L. M. (2009). Designdialoger. FormAkademisk - forskningstidsskrift for design og designdidaktikk, 2(1). https://doi.org/10.7577/formakademisk.55
Seksjon
Redaksjonelt