http://dx.doi.org/10.7577/formakademisk.55

Designdialoger

Janne Beate Reitan, Liv Merete Nielsen

Sammendrag

Dette nummeret av FORMakademisk tar utgangspunkt i en workshop på Høgskolen i Oslo i november 2008 som ble arrangert av forskernettverket DesignDialog. Forsker­nettverket samler forskende praktikere innen design, arkitektur, kunst og designdidaktikk. Da dette nettverket ble startet på begynnelsen av 2000-tallet var det blant annet med visjoner om å fremme forskning som kunne bidra til å tette gapet mellom intensjoner om en god dialog om design på ulike områder i samfunnet og den operasjonaliserte praksis. Nettverket har ulike inn­fallsvinkler til designdialoger: innen bedrifter og miljø, innen utdanning og offentlige dialoger om design.

Fulltekst:

PDF


Copyright (c) 2009 Janne Beate Reitan, Liv Merete Nielsen

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.