http://dx.doi.org/10.7577/formakademisk.568

Digital didaktikk sett i lys av kvalifikasjonsrammeverket

Kirsten Klæbo
Omslagsbilde

Sammendrag

I 2011 fikk Institutt for estetiske fag, ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) beskjed om å utarbeide nye studieplaner. De nye studieplanene skulle være i tråd med et nytt Nasjon­alt kvalifikasjonsrammeverk (NKR). Kunnskapsdepartementet satte 2012 som frist for imple­mentering i de enkelte fag. Det var ikke mye diskusjon rundt hva innføring av kvalifika­sjon­s­­rammeverket ville innebære, annet enn en forklaring på hva NKR sto for. Artikke­len er basert på en litteraturundersøkelse med fokus på å finne ut hva NKR er, hvor det kommer fra, og hvilke fagdidaktiske konsekvenser det vil ha å gå fra en målstyrt studieplan til en programplan som vektlegger læringsutbytte. Forfatteren har i mange år undervist i digi­­tale medier på bachelorstudium Faglærerutdanning i formgiving, kunst og håndverk. De fagdidaktiske vurderingene er derfor be­gren­set til å omhandle digitale medier.  

Emneord (Nøkkelord)

Kunnskapsløftet, Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk, fagdidaktikk, digitale medier og formgiving, kunst og håndverk

Fulltekst:

PDF


Copyright (c) 2015

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.