Vad är tillräckligt mjukt? – kulturell socialisering och lärande i skolans slöjdpraktik

  • Bent Illum Danmarks Pædagogiske Universitetsskole,
  • Marléne Johansson Universitetslektor, Docent, Göteborgs Universitet

Sammendrag

Utgångspunkten i denna artikel är empiriskt förankrade exempel från den svenska grundskolans slöjdundervisning, årskurs 5. Studien är relaterad till ”Komolärprojektet” (Kommunikation och lärande i slöjdpraktiker) som är finansierat genom det svenska Vetenskaps­rådet. Som hjälpmedel för att skildra hur kulturell socialisering och lärande i skolans slöjdpraktik kan formuleras använder vi oss av videoinspelade klassrums­observa­t­ioner. Fokus för analysarbetet är klassrumskommunikationen å den ena sidan och elevernas interaktion med material och redskap å den andra. Slöjd är ett påtagligt kommunikativt ämne på flera vis. Elever bygger upp en egen erfarenhetsvärld när de själva får erfarenheter av hur ”tillräckligt mjuk” känns genom att se, känna och uppleva med kroppen. Lärande­situationerna ger tillgång till tidigare erfarenheter, både egna och andras. Under social interaktion, tillsammans med redskap och material, återskapas och nyskapas ett kollektivt minne. Slöjdkunnandet förvärvas i interaktion med omvärlden, tanke och handling byggs in i upplevelserna.

Forfatterbiografier

Bent Illum, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole,
Lektor Ph.d. i sløjd og læringsteori. Ansat ved University Colleqe Copenhagen; med tjeneste ved Skolen for Materiel Design og Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Århus Universitet
Marléne Johansson, Universitetslektor, Docent, Göteborgs Universitet
Docent i Slöjd, utbildningsvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet, Sverige, och Docent i Slöjdpedagogik, Åbo Akademi university, Finland. I Finland är jag forskningsledare för det nordiska centrat i Slöjdpedagogik. 
Publisert
2009-08-31
Hvordan referere
Illum, B., & Johansson, M. (2009). Vad är tillräckligt mjukt? – kulturell socialisering och lärande i skolans slöjdpraktik. FormAkademisk - forskningstidsskrift for design og designdidaktikk, 2(1). https://doi.org/10.7577/formakademisk.62
Seksjon
Artikler