Striden om typografiens sjel – Max Bill versus Jan Tschichold

  • Øyvin Rannem

Sammendrag

Den korte og følelsesladede debatten mellom den tyske typografen og designeren Jan Tschichold og den sveitsiske arkitekten og designeren Max Bill fra 1946 berører noen sentrale estetiske og funksjonelle aspekter ved typografi og grafisk design. Foranledningen for debatten var at Tschichold i løpet av krigsårene 1940–45 hadde vendt seg mot sine tidligere standpunkter og gått til angrep på funksjonalismen og «den nye typografien». Isteden tok han den tradisjonelle, symmetriske typografien i forsvar og gav den en fornyelse og en kvalitetsheving. Artikkelen tar for seg debatten og kommenterer de ulike standpunktene i lys av den senere faghistorien, og fokuserer spesielt på hvordan ideologi og tidsavhengig tanke­gods kan påvirke argumenter om funksjonalitet og estetikk.

 

Publisert
2009-08-31
Hvordan referere
Rannem, Øyvin. (2009). Striden om typografiens sjel – Max Bill versus Jan Tschichold. FormAkademisk - forskningstidsskrift for design og designdidaktikk, 2(1). https://doi.org/10.7577/formakademisk.63
Seksjon
Artikler