Leder. FORMakademisk som publiseringskanal for artikkelbaserte doktoravhandlinger

  • Janne Beate Reitan
Emneord (Nøkkelord): PhD, doktoravhandlinger, publisering

Sammendrag

Doktoravhandlinger som består av separate artikler som publiseres iulike tidsskrift og antologier blir stadig mer utbredt. FORMakademisk har heltsiden starten vært en publiseringskanal for denne type artikler fra ulike land.Vi ser dette som et viktig bidrag til bygging av forskningsfeltet innen designog designutdanning, vidt definert. De publiserte artiklene som utgjør doktor­avhandlingen,vil da også gi publiseringspoeng og ekstra inntekter til institusjonene doktor­kandidateneer tilknyttet.
Nydalen videregående skole
Publisert
2013-08-01
Hvordan referere
Reitan, J. B. (2013). Leder. FORMakademisk som publiseringskanal for artikkelbaserte doktoravhandlinger. FormAkademisk - forskningstidsskrift for design og designdidaktikk, 6(1). https://doi.org/10.7577/formakademisk.634
Seksjon
Redaksjonelt