Jubileum og visjoner - 75 år på Notodden

  • Jostein Sandven
Emneord (Nøkkelord): fagkonferanse, forming, formgiving, Notodden

Sammendrag

VELKOMMEN TILFAGKONFERANSE! Det er med glede vi på vegne av Institutt for forming og formgiving inviterer til fagkonferanse. 75 år på Notodden er verdt å markere! Vi står overfor nye store utfordringer og valg i et komplekst, globalt og uforutsigbart samfunn. Fagfeltet mener at estetikk og utdanning er viktigere enn noen sinne!  Innholdet i fagkonferansen vil bære i seg: Faghistorie, undervisningspraksis i dag (ved HiT og skoleverket), fagutvikling gjennom studenters arbeider, forskning og kunstprosjekter, utfordringer i fagdidaktiske grunnlagsproblem og veier videre. Dette formidles gjennom forelesninger, utstillinger, kortere presentasjoner, workshop og konferansedeltakeres bidrag.

Forfatterbiografi

Jostein Sandven
Logo Notodden 75 år
Publisert
2013-09-23
Hvordan referere
Sandven, J. (2013). Jubileum og visjoner - 75 år på Notodden. FormAkademisk - forskningstidsskrift for design og designdidaktikk, 6(2). https://doi.org/10.7577/formakademisk.659
Seksjon
Informasjon om kommmende konferanser