http://dx.doi.org/10.7577/formakademisk.659

Jubileum og visjoner - 75 år på Notodden

Jostein Sandven
Logo Notodden 75 år

Sammendrag

VELKOMMEN TILFAGKONFERANSE! Det er med glede vi på vegne av Institutt for forming og formgiving inviterer til fagkonferanse. 75 år på Notodden er verdt å markere! Vi står overfor nye store utfordringer og valg i et komplekst, globalt og uforutsigbart samfunn. Fagfeltet mener at estetikk og utdanning er viktigere enn noen sinne!  Innholdet i fagkonferansen vil bære i seg: Faghistorie, undervisningspraksis i dag (ved HiT og skoleverket), fagutvikling gjennom studenters arbeider, forskning og kunstprosjekter, utfordringer i fagdidaktiske grunnlagsproblem og veier videre. Dette formidles gjennom forelesninger, utstillinger, kortere presentasjoner, workshop og konferansedeltakeres bidrag.

Emneord (Nøkkelord)

fagkonferanse, forming, formgiving, Notodden

Fulltekst:

PDF


Copyright (c) 2013 Jostein Sandven

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.