Bokanmeldelse. Smart læring. Hvordan IKT og sosiale medier endrer læring

  • Peter Haakonsen Høgskolen i Oslo og Akershus
Emneord (Nøkkelord): Lærerutdanning, IKT

Sammendrag

Arne Krokans Smart læring er en kortfattet, informativ og nyttig bok som slår et slag for hvorfor og hvordan vi kan og bør få mer bruk av IKT og digitale medier i skolen. Etter å ha gitt en generell oversikt over ulike læringsteorier og hvilke paradigmer undervisningen har støttet seg til i de siste tiårene (referert til som industrisamfunnet), diskuterer han hvordan lærings­potensialet i internett og sosiale medier ikke utnyttes fullt ut i skolen i dag. Krokan er opptatt av at IKT skal fungere på egne premisser, i stedet for å etterligne og erstatte operasjoner som har blitt foretatt analogt tidligere. En PC er mer enn en digital skrivemaskin, og dette er et poeng som brukes i diskusjonen om hvor fruktbart det kan være å legge mer til rette for at internett og sosiale medier kan og bør bli mer brukt i undervisning.

Forfatterbiografi

Peter Haakonsen, Høgskolen i Oslo og Akershus

Høgskolelektor

Institutt for estetiske fag

Publisert
2014-12-31
Hvordan referere
Haakonsen, P. (2014). Bokanmeldelse. Smart læring. Hvordan IKT og sosiale medier endrer læring. FormAkademisk - forskningstidsskrift for design og designdidaktikk, 7(5). https://doi.org/10.7577/formakademisk.752
Seksjon
Bokanmeldelser