http://dx.doi.org/10.7577/formakademisk.759

Bokanmeldelse. Ann-Hege Lorvik Waterhouse: I materialenes verden. Perspektiver og praksiser i barnehagens kunstneriske virksomhet

Nina Scott Frisch
Omslagsbilde

Sammendrag

Frisch hevder at til tross for til tross for at forfatteren stiller seg noe kritisk til påvirkningen norsk barnehage har hatt og har fra Reggio Emilias pedagogiske filosofi, står bokens innhold på skuldrene til praksiser denne filosofien har vært med på å utvikle, med en forståelse av det utforskende barnet i sentrum. Anmelderen mener at boken byr på flotte, relevante bilder knyttet til nye reflekterte konkrete ideer, og den har en vakker layout, samtidig som oversiktlighet savnes for at boken skal bli mer anvendelig. Waterhouse poengterer flere steder i teksten: en god barnehagelærer er en skapende barnehagelærer – og anmelderen tilføyer: en god barnehagelærer er en lesende, reflekterende barnehagelærer.

Emneord (Nøkkelord)

kindergarten, art activities

Fulltekst:

PDF


Copyright (c) 2013 Nina Scott Frisch

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.