http://dx.doi.org/10.7577/formakademisk.760

Bokanmeldelse. Inger Marie Lid: Universell utforming. Verdigrunnlag, kunnskap og praksis

Sigmund Asmervik
Omslagsbilde

Sammendrag

Asmervik sier at boka gir gode innspill rundt emner knyttet til tema som hvordan mennesker skal kunne utvikle seg i fellesskap med andre og hvordan man kan ivareta spørsmål knyttet til verdighet og kroppslig sårbarhet. Dette utvider og utfordrer diskursen rundt begrepet universell utforming, som er bokas viktigste bidrag. Som lærebok rettet mot studenter ved arkitekt- og ingeniørfag og ved ergoterapi- og fysioterapistudier, og ellers for alle som er engasjert i universell utforming i praksis, har den imidlertid noen betydelige utfordringer, i følge anmelderen.

Emneord (Nøkkelord)

Universell utforming

Fulltekst:

PDF


Copyright (c) 2013 Sigmund Asmervik

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.