Bokanmeldelse. Inger Marie Lid: Universell utforming. Verdigrunnlag, kunnskap og praksis

  • Sigmund Asmervik Professor emeritus, dr.ing. Universitetet for miljø- og biovitenskap Epost: sigmas@mada.no
Emneord (Nøkkelord): Universell utforming

Sammendrag

Asmervik sier at boka gir gode innspill rundt emner knyttet til tema som hvordan mennesker skal kunne utvikle seg i fellesskap med andre og hvordan man kan ivareta spørsmål knyttet til verdighet og kroppslig sårbarhet. Dette utvider og utfordrer diskursen rundt begrepet universell utforming, som er bokas viktigste bidrag. Som lærebok rettet mot studenter ved arkitekt- og ingeniørfag og ved ergoterapi- og fysioterapistudier, og ellers for alle som er engasjert i universell utforming i praksis, har den imidlertid noen betydelige utfordringer, i følge anmelderen.
Publisert
2013-12-31
Hvordan referere
Asmervik, S. (2013). Bokanmeldelse. Inger Marie Lid: Universell utforming. Verdigrunnlag, kunnskap og praksis. FormAkademisk - forskningstidsskrift for design og designdidaktikk, 6(3). https://doi.org/10.7577/formakademisk.760
Seksjon
Bokanmeldelser