Noen tanker om ”doctorateness”

  • Halina Dunin-Woyseth Professor, dr.techn., Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
  • Liv Merete Nielsen Høgskolen i Oslo

Sammendrag

Dette nummeret av FORMakademisk er i hovedsak viet ett aspekt ved profesjonaliseringen av dr.gradsstudier innen design og designdidaktikk i Norge, med vekt på dr.gradsutdanningen ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO). Det er et aspekt som, sammen med andre, konstituerer det som i nyere forskningsdidaktisk litteratur kalles ”doctorateness”. 

Forfatterbiografi

Liv Merete Nielsen, Høgskolen i Oslo
Professor, Av. estetiske fag
Publisert
2009-12-31
Hvordan referere
Dunin-Woyseth, H., & Nielsen, L. M. (2009). Noen tanker om ”doctorateness”. FormAkademisk - forskningstidsskrift for design og designdidaktikk, 2(2). https://doi.org/10.7577/formakademisk.80
Seksjon
Redaksjonelt