Nasjonalgalleriets basisutstilling Kunst 1 - om museale tumulter

  • Joar Skrede HiO

Sammendrag

Basisutstillingen Kunst 1 ved Nasjonalgalleriet i 2005 var i stor grad en tematisk ordnet utstilling og ikke kronologisk ordnet, som tidligere. Dette utløste mye debatt i media. Artikkelen presenterer noen resonnement som kan bidra til å forstå bakgrunnen for konflikten. Debattantenes måte å argumentere på og hva argumentene impliserer av ulike historiesyn blir belyst. Det blir brukt et analytisk skille mellom sentrifugal og sentripetal lesning av kunst. Dette leder til at det avslutningsvis identifiseres en viss interdiskursivitet mellom den klassiske og moderne kunst – forstått som at den eldre kunsten behandles som samtidig.

Forfatterbiografi

Joar Skrede, HiO
FoU-seksjonen, HiO
Publisert
2009-12-31
Hvordan referere
Skrede, J. (2009). Nasjonalgalleriets basisutstilling Kunst 1 - om museale tumulter. FormAkademisk - forskningstidsskrift for design og designdidaktikk, 2(2). https://doi.org/10.7577/formakademisk.84
Seksjon
Artikler