Leder. Forskning for forbedret praksis - innen formgiving, kunst og håndverk

  • Liv Merete Nielsen
  • Janne Beate Reitan Førsteamanuensis, dr.ing., Høgskolen i Oslo
Emneord (Nøkkelord): Forskning for forbedret praksis, formgiving, kunst og håndverk

Sammendrag

Vi deler mange læreres frykt for at det praktisk skapende arbeidet kan bli nedprioritert i faget Kunst og håndverk i grunnskolen eller Formgivingsfag i den videregående skole i Norge. Læreplanene legger imidlertid opp til praktisk skapende arbeid – så frykten må komme fra andre kilder enn læreplanene.

Noen har hevdet at økt forskning innen formgiving, kunst og håndverk bidrar til teoretisering av praksis. Det mener vi er en myte. I de senere årene har både masteroppgaver og doktor­avhandlinger innen vårt fagfelt hatt motsatt virkning – de har bidratt til å forbedre praksis.
Publisert
2014-08-19
Hvordan referere
Nielsen, L., & Reitan, J. (2014). Leder. Forskning for forbedret praksis - innen formgiving, kunst og håndverk. FormAkademisk - Forskningstidsskrift for Design Og Designdidaktikk, 7(2). https://doi.org/10.7577/formakademisk.967
Seksjon
Redaksjonelt