[1]
Dagsland, T.P. 2015. Forskningsbasert kunst- og hÄndverksundervisning. FormAkademisk - forskningstidsskrift for design og designdidaktikk. 8, 2 (okt. 2015). DOI:https://doi.org/10.7577/formakademisk.1412.