[1]
Lutnæs, E. 2015. Læringserfaringer for reflekterte forbrukere. Kritisk refleksjon og systemorientert design. FormAkademisk - forskningstidsskrift for design og designdidaktikk. 8, 3 (des. 2015). DOI:https://doi.org/10.7577/formakademisk.1433.