[1]
Reitan, J.B. 2015. Leder. Designutdanning i framtidas skole i Norge. FormAkademisk - forskningstidsskrift for design og designdidaktikk. 8, 2 (okt. 2015). DOI:https://doi.org/10.7577/formakademisk.1511.