[1]
Gulliksen, M.S., Hondzel, C.D., Seitamaa-Hakkarainen, P. og Härkki, T. 2016. Embodied Making and Design Learning - Special Issue from the Learn X Design-conference DRS/CUMULUS, Chicago 2015. FormAkademisk - forskningstidsskrift for design og designdidaktikk. 9, 1 (jun. 2016). DOI:https://doi.org/10.7577/formakademisk.1739.