[1]
Forlizzi, J., Sevaldson, B. og Ryan, A. 2017. Relating Systems Thinking and Design III. FormAkademisk - forskningstidsskrift for design og designdidaktikk. 10, 1 (mai 2017). DOI:https://doi.org/10.7577/formakademisk.2137.