[1]
Braenne, K. og Heggvoll, J. 2018. Begynnaropplæring i teikning. FormAkademisk - forskningstidsskrift for design og designdidaktikk. 11, 3 (okt. 2018). DOI:https://doi.org/10.7577/formakademisk.2678.