[1]
Gulliksen, M.S., Homlong, S., Letnes, M.-A., Lepistõ, J. og Randers-Pehrson, A. 2018. Make it NOW! – Learning, Exploring and Understanding. FormAkademisk - forskningstidsskrift for design og designdidaktikk. 11, 2 (mai 2018). DOI:https://doi.org/10.7577/formakademisk.2751.