[1]
Montarou, C. 2018. Hvordan øke bevisstheten om den førspråklige dimensjonen av det kroppslige nærværet i tegning?. FormAkademisk - forskningstidsskrift for design og designdidaktikk. 11, 3 (okt. 2018). DOI:https://doi.org/10.7577/formakademisk.2829.