[1]
Hestad, M. og Killi, S. 2020. Samskaping til glede og besvær . FormAkademisk - forskningstidsskrift for design og designdidaktikk. 13, 1 (apr. 2020). DOI:https://doi.org/10.7577/formakademisk.2959.