[1]
Sevaldson, B. 2018. Relating Systems Thinking and Design IV. FormAkademisk - forskningstidsskrift for design og designdidaktikk. 11, 4 (okt. 2018). DOI:https://doi.org/10.7577/formakademisk.2973.