[1]
Klæbo, K. 2015. Digital didaktikk sett i lys av kvalifikasjonsrammeverket. FormAkademisk - forskningstidsskrift for design og designdidaktikk. 8, 2 (sep. 2015). DOI:https://doi.org/10.7577/formakademisk.568.