[1]
Fauske, L.B. 2014. Å etablere et akademisk formingsfaglig miljø. Tilbakeblikk på den tidlige fasen for hovedfag i forming. FormAkademisk - forskningstidsskrift for design og designdidaktikk. 7, 5 (des. 2014). DOI:https://doi.org/10.7577/formakademisk.930.