(1)
Dagsland, T. P. Forskningsbasert Kunst- Og hÄndverksundervisning. FormAkademisk 2015, 8.