(1)
Dagsland, T. P. Forskningsbasert kunst- og hÄndverksundervisning. FormAkademisk 2015, 8.