(1)
Lutnæs, E. Læringserfaringer for Reflekterte Forbrukere. Kritisk Refleksjon Og Systemorientert Design. FormAkademisk 2015, 8.