(1)
Stavnås, C. C. M.; Nielsen, L. M. Tegning og fagspråk – et kritisk blikk på lærebøker i tegning som benyttes i faglærerutdanning. FormAkademisk 2015, 8.