(1)
Stavnås, C. C. M.; Nielsen, L. M. Tegning Og fagspråk – Et Kritisk Blikk På lærebøker I Tegning Som Benyttes I faglærerutdanning. FormAkademisk 2015, 8.