(1)
Maapalo, P. Forskjeller I Trearbeidspraksiser. FormAkademisk 2018, 11.