(1)
Næss, P. Bokanmeldelse: Kritisk Diskursanalyse. FormAkademisk 2017, 10.