(1)
Reitan, J. B. Internasjonal anerkjennelse av FormAkademisk. FormAkademisk 2017, 10.