(1)
Brænne, K. Frå DesignDialog Til Design Literacy. FormAkademisk 2018, 11.