(1)
Kramer, H. Når tilskueren tegner. FormAkademisk 2018, 11.