(1)
Hestad, M.; Killi, S. Samskaping til glede og besvær . FormAkademisk 2020, 13.