(1)
Hus, A.; Riis, K. Å fange med blikket og kjenne med hendene. FormAkademisk 2020, 13.