(1)
Risan, L. C.; Nørve, S. Universell Utforming Og Den Vanskelige Avgrensingen Av «alle». FormAkademisk 2013, 6.